ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดและประกาศสพม.เขต 39
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 63
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
การเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
มาตรการป้องกันกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโดโรนา 2019
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
มาตรการ การรับนักเรียน สังกัดสพฐ.ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
MOU กับคณะการบริหารและการจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
ปฏิทินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 63
การประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 63