ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา 
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ และภาษาญี่ปุ่น
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ และภาษาญี่ปุ่น
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ และญี่ปุ่น
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 62
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 62