ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน 1 วัน
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 61
ตารางสอบ1-61
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 61
กิจกรรม ติว ม.6 ทางอินเทอร์เน็ต โครงการอิชิตันร่วมกับสพม.39
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานการแข่งขันมวยไทย "ศึกมวยไทยพันธุ์แท้ปูนเสือฯ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษาประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน วันไหว้ครู 2561
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 61
เกณฑ์การตัดสินพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 61
รายละเอียดความคุ้มครองงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 61
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ(ประเมินตนเอง)ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 61
แจ้งหยุดเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 61
เอกสารสำหรับ นศท.ทุกชั้นปีควรรู้ในปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2561
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลุมหลังคาสนามกีฬาฯ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 61