ติดต่อเรา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
39/1 ถนนธรรมบูชา   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5530-4182 เบอร์โทรสาร 0-5530-4181


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :