ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียรติบัตรนักเรียนระดับ ม.6“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯศักยภาพคน จังหวัดพิษณุโลก” 11 ก.ค. 62
กำหนดการแข่งกีฬาภายใน ครั้งที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2562 04 ก.ค. 62
เกียรติบัตรนักเรียนห้องเรียนพิเศษจากการอบรมการพัฒนาทักษะและควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 14 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 12 มิ.ย. 62
หนังสือเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 06 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศ 04 มิ.ย. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางคืน) 29 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 09 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการกิจกรรมวันกตัญญู ปีการศึกษา 2562 23 ก.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" 23 ก.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิ 23 ก.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 22 ก.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 10 ก.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ปีการศึกษา 2562 09 ก.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดําเนินการสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 07 ก.ค. 62
[วิชาการ]คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสร 05 ก.ค. 62
คำสั่งไปราชการปี 2562
๐๘๒ / ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี [ครูธีรพงษ์] 12 มี.ค. 62
๐๘๑ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี [คณะครู] 12 มี.ค. 62
๐๘๐ / ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูภัณฑิลา] 12 มี.ค. 62
๐๗๙ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดระยอง [ครูภัณฑิลา] 12 มี.ค. 62
๐๗๘ / ๒๕๖๒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ [นักเรียน] 04 มี.ค. 62
๐๗๗ / ๒๕๖๒ กรรมการตัดสินกีฬา ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ [ครูอำพร] 04 มี.ค. 62
๐๗๔ / ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร [ผู้อำนวยการ] 04 มี.ค. 62
๐๗๕ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน [รองโสพิศและคณะ] 25 ก.พ. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 20 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 20 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาฯ ประจำปี 2562 13 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 01 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 28 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเรียนเสริมห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 22 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 14 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการพัฒนาทักษะในช่วงวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียน 12 มิ.ย. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ผมจำเลขที่ประจำตัวไม่ได้ครับ (1161/0) 05 พ.ค. 59
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน