ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาสีอาคารเรียน 20 ม.ค. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอน 16 ม.ค. 64
เอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาสีอาคารเรียน 08 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาสีอาคารเรียน 08 ม.ค. 64
ประกาศ ขยายเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 08 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 03 ม.ค. 64
ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 22 ธ.ค. 63
ตัวอย่างแนวทางการนำเสนอการดำเนินงานห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกลสำหรับครูที่ปรึกษา 04 ธ.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(กลางวัน-กลางคืน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2564 20 ม.ค. 64
คำสั่งไปราชการปี 2564
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ 2/256 18 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ กมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 13 ม.ค. 64
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกว 08 ม.ค. 64
คณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย 23 ธ.ค. 63
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 23 ธ.ค. 63
คำสั่งไปราชการปี 2563
๓๓๑/๒๕๖๓ นำน.ร.แกนนำเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระราชวังจันทร์ [ครูสุดารัตน์และคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๓๒/๒๕๖๓ ติดต่อสถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ จ.สุโขทัย และ พิษณุโลก[ครูนิรุจและคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๒๗/๒๕๖๓ อบรมและร่วมประกวดสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ณ จ.นครนายก[ครูจิตฐิชา] 24 ธ.ค. 63
๓๓๐/๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ ฯ ณ ม.นเรศวร[ครูลักษณา] 22 ธ.ค. 63
๓๒๓/๒๕๖๓ ประชุมคัดเลือกข้อสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ณ สพม.๓๙ [ครูจิตฐิชาและคณะ] 21 ธ.ค. 63
๓๒๒/๒๕๖๓ ร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูจุฑาทิพย์] 21 ธ.ค. 63
๓๑๓/๒๕๖๓ ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ร.ร.ท่าทองพิทยาคม [ครูนิรุจ] 17 ธ.ค. 63
๒๙๖/๒๕๖๓ ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ จ.อุบลราชธานี[รองฯโสพิศและคณะ] 07 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 19 ม.ค. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 3-4 (สำหรับครูผู้สอน) 08 ม.ค. 64
ตารางการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 28 ธ.ค. 63
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 1-2(สำหรับครูผู้สอน) 25 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการนำเสนอโครงงานคุณธรรม (Best Practice) ปีการศึกษา 2563 25 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการศึกษาดูงาน"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 22 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 22 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการตรวจสุขภาพช่องปากและตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563 21 ธ.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน