ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน 12 พ.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาทัศนศิลป์ 08 พ.ย. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาทัศนศิลป์ 31 ต.ค. 62
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 03 ต.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 02 ต.ค. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 25 ก.ย. 62
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน) 17 ก.ย. 62
การเรียนรู้ก้าวไกล 10 ก.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
[วิชาการ] ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) 12 พ.ย. 62
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 12 พ.ย. 62
คณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์บริจาคโลหิตฯ 2562 12 พ.ย. 62
คณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรในโรงเรียน 2562 12 พ.ย. 62
[วิชาการ] คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 11 พ.ย. 62
[วิชาการ] คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 11 พ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 11 พ.ย. 62
[วิชาการ] ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 06 พ.ย. 62
คำสั่งไปราชการปี 2562
๓๘๓/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ณ ร.ร.เฉลิมขวัญ และ ร.ร.ดอนทองวิทยา[ครูทวีสุ 12 พ.ย. 62
๓๗๗/๒๕๖๒ ประชุมเตรียมการจัดพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณ และสวนสนาม นศท. ณ ค่ายเอกาทศรถ[รองฯบุญญาฤทธิ์และครูพ 01 พ.ย. 62
๓๗๖/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุภาพ] 30 ต.ค. 62
๓๗๕/๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทย์ฯ ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม [รองฯ โสพิศและค 30 ต.ค. 62
๓๗๔/๒๕๖๒ พานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดตาก [ครูอำพร] 30 ต.ค. 62
๓๗๓/๒๕๖๒ พา น.ศ.ท.ไปฝึกยิงปืน ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรฯ [ครูพันธพงษ์ และ ครูพนัชกร] 30 ต.ค. 62
๓๖๗/๒๕๖๒ อบรมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน น.ร.ยากจนพิเศษ [ครูสินีนาฎ] 30 ต.ค. 62
๓๖๙/๒๕๖๒ ร่วมประชุมกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ณ จังหวัดสุโขทัย [รองฯบุญญาฤทธิ์] 29 ต.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 11 พ.ย. 62
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานร.ไปนอกสถานศึกษาและแบบรายงานผล2562 08 พ.ย. 62
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานที่ 07 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาทัศนศิลป์ 06 พ.ย. 62
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 31 ต.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 24 ต.ค. 62
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 :นักเรียนประเมินตนเอง) 12 ต.ค. 62
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6:นักเรียนประเมินตนเอง) 12 ต.ค. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน