กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูพยอม คุ้มฉาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0911612882
อีเมล์ : payom08@gmail.com

ครูสาคร อยู่นุ้ย
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0869363207
อีเมล์ : aod.sakhon@gmail.com,sakhon.y@bdc.ac.th

ครูอิสริยา ณ พัทลุง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0869335576
อีเมล์ : Kboong@hotmail.com

ครูสงบ ดุษฎีธัญกุล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0896383931
อีเมล์ : sangob.dustyk@gmail.com

ครูวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0836206696
อีเมล์ : krutuktik2931@gmail.com

ครูสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์
ครู คศ.3
อีเมล์ : Diamond.peam@bdc.ac.th

ครูภัณฑิลา แย้มพยุง
ครู คศ.1
อีเมล์ : Pantila.tuck@bdc.ac.th

ครูเจียรนัย สืบคำ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0861198372
อีเมล์ : kunjear_2511@hotmail.com

ครูนิกร พันธ์รุณ
ครู คศ.3

ครูดารารัตน์ มะอิ
ครู คศ.3

ครูชลธิชา วรภู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
อีเมล์ : nongnoi4342@gmail.com

ครูเอกกมล เรืองเดช
ครู คศ.2

ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ครู คศ.2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ครูบังอร ชะเอมจันทร์
ครู คศ.3

ครูฐิติกานต์ ประสารภักดิ์
ครู คศ.2

ครูศิวาพร ศรีวราพงศ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862161895
อีเมล์ : siwasri@gmail.com

ครูกานดา กันฉิม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0872085425

ครูธีระยุทธ อินไชย
ครูอัตราจ้าง

นายสุทธิชัย เกตุถาวร
ครูอัตราจ้าง