กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูสุภาพ อมรประภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูสาคร อยู่นุ้ย
ครู คศ.3

ครูธิติมา พรามพิทักษ์
ครู คศ.3

ครูพยอม คุ้มฉาย
ครู คศ.3

ครูอิสริยา ณ พัทลุง
ครู คศ.2

ครูอัคคเดช เผือกทอง
ครู คศ.3

ครูสงบ ดุษฎีธัญกุล
ครู คศ.3

ครูวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

ครูสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูภัณฑิลา แย้มพยุง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ครูสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
ครู คศ.2

ครูเจียรนัย สืบคำ
ครู คศ.3

ครูนิกร พันธ์รุณ
ครู คศ.2

ว่าที่ร.ต.หญิงกฤตยาณัท นกน้อย
ครูอัตราจ้าง