ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 256 23 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย 20 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษา 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย 18 มี.ค. 63
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดและประกาศสพม.เขต 39 16 มี.ค. 63
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ 12 มี.ค. 63
การเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 12 มี.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 19 มี.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 17 มี.ค. 63
คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 11 มี.ค. 63
คณะกรรมการจัดทำหนังสือสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563 06 มี.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ (Puttha Math Talent) ประจำปีการศึกษา 2562 28 ก.พ. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 28 ก.พ. 63
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 27 ก.พ. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563 22 ก.พ. 63
คำสั่งไปราชการปี 2562
๘๐/๒๕๖๓ นำรถตู้โรงเรียนไปปรับปรุงตกแต่ง ณ จังหวัดปทุมธานี [นายตะวัน,นายสิทธิชัย] 13 มี.ค. 63
๗๙/๒๕๖๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ วาดสีน้ำ ณ ม.นเรศวร[ครูไพบูลย์] 13 มี.ค. 63
๗๓/๒๕๖๓ ส่งครูอาสาสมัครชาวจีนกลับประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ [ครูสาวิตรี] 05 มี.ค. 63
๗๑/๒๕๖๓ เป็นวิทยากรโครงการสถานศึกษาพอเพียง ณ จังหวัดตาก[ครูโชติรส] 04 มี.ค. 63
๖๙/๒๕๖๓ อบรมผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ [ครูอำพร] 03 มี.ค. 63
๖๘/๒๕๖๓ ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคสนามและเข้าร่วมประชุมผู้กำกับ น.ศ.ท. ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรฯ[รองฯบุญญาฤทธ 03 มี.ค. 63
๖๕/๒๕๖๓ ประชุม พ.ร.บ.การศึกษาและกฎหมายการศึกษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู[รองโสพิศและคณะ] 26 ก.พ. 63
๕๑/๒๕๖๓ ร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดจันทร์ตะวันตก [ครูชลปรียาและคณะ] 19 ก.พ. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(สำหรับครูที่ปรึกษา) ปีการศึกษา 2562 20 มี.ค. 63
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2562 18 มี.ค. 63
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562(SAR) 18 มี.ค. 63
ฟอร์ม SAR กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 16 มี.ค. 63
ฟอร์ม SAR ครูประจำปีการศึกษา 2562 16 มี.ค. 63
ปกเอกสารประจำปีการศึกษา 2563 14 มี.ค. 63
บันทึกข้อความสรุปและรายงานผลกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2562 28 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2562 22 ก.พ. 63
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน