ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 09 พ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 09 พ.ค. 62
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 พ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 09 พ.ค. 62
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 09 พ.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา  07 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา 04 พ.ค. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา 30 เม.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
[กิจการนักเรียน] คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 62
[วิชาการ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 62
[กิจการนักเรียน] โครงการอบรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 62
[กิจการนักเรียน] แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าทีเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 62
[กิจการนักเรียน] แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 62
[วิชาการ] คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 17 พ.ค. 62
[วิชาการ] คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ผู้นำยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 17 พ.ค. 62
[วิชาการ] คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 17 พ.ค. 62
คำสั่งไปราชการปี 2562
๐๘๒ / ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี [ครูธีรพงษ์] 12 มี.ค. 62
๐๘๑ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี [คณะครู] 12 มี.ค. 62
๐๘๐ / ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูภัณฑิลา] 12 มี.ค. 62
๐๗๙ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดระยอง [ครูภัณฑิลา] 12 มี.ค. 62
๐๗๘ / ๒๕๖๒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ [นักเรียน] 04 มี.ค. 62
๐๗๗ / ๒๕๖๒ กรรมการตัดสินกีฬา ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ [ครูอำพร] 04 มี.ค. 62
๐๗๔ / ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร [ผู้อำนวยการ] 04 มี.ค. 62
๐๗๕ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน [รองโสพิศและคณะ] 25 ก.พ. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม. 1และม. 4 ปีการศึกษา 2562 08 พ.ค. 62
[งานประกันฯ]ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(รายงานประจำปี) ปี 2561 02 พ.ค. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 8 งานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ ปี 2561 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 7งานอาคารฯและสภาพแวดล้อม ปี 2561 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 6 งานการเงินและพัสดุ ปี 2561 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 5 งานธุรการ ปีการศึกษา 2561 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 4 งานบุคคล ปีการศึกษา 2561 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 งานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 17 เม.ย. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ผมจำเลขที่ประจำตัวไม่ได้ครับ (1060/0) 05 พ.ค. 59
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน