โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) 29 ก.ย. 65
แจ้งปฏิทินวิชาการ 22 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง แจ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอน 12 ก.ย. 65
แจ้งการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 29 ส.ค. 65
แจ้งการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 05 ก.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 30 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 27 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 25 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 29 ก.ย. 65
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 27 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีงบประมาณ 2565 27 ก.ย. 65
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 23 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 20 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 20 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณสุขเกษมสันต์ ผูกสัมพันธ์ชาวพุทธา65 20 ก.ย. 65
คำสั่งไปราชการปี 2565
๒๘๘/๒๕๖๕ เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ สพม.พลอต [ครูวลัยพร] 30 ก.ย. 65
๒๖๘/๒๕๖๕ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ณ จังหวัดอุทัยธานี [ครูอโณฌาและคณะ] 29 ก.ย. 65
๒๘๗/๒๕๖๕ อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุดารัตน์] 28 ก.ย. 65
๒๘๔/๒๕๖๕ เข้ารับโล่การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก [รองฯจิรนันท์และคณะ] 26 ก.ย. 65
๒๘๓/๒๕๖๕ อบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ โรงแรมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท [ครูลัลนา] 26 ก.ย. 65
๒๘๐/๒๕๖๕ เป็นวิทยากรกิจกรรมเสวนาฯ ผ่านระบบออนไลน์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูจุฑาทิพย์] 23 ก.ย. 65
๒๗๗/๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ณ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม [ครูนิกร] 20 ก.ย. 65
๒๗๖/๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม จ.สุโขทัย [ครูทวีสุขและคณะ] 20 ก.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน "เกษียณสุขเกษมสันต์ ผูกสัมพันธ์ชาวพุทธา 65" 27 ก.ย. 65
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 ก.ย. 65
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหาร) (ว23) 09 ก.ย. 65
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครู)(ว23) 09 ก.ย. 65
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน - ผู้บริหาร 01 ก.ย. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการตรวจฟันและตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2565 31 ส.ค. 65
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 16 ส.ค. 65
แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) -ppt 16 ส.ค. 65
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ผู้บริหาร

นายเฉลียว คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน