ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19 ต.ค. 63
ความมั่นคงปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ 17 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียน On site 100% 12 ส.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 22 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้ 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 17 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา วิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น และเ 17 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 06 มิ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศัก 20 ต.ค. 63
คณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563 20 ต.ค. 63
คณะกรรมการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 20 ต.ค. 63
คระกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ 3 ภาษา BDC Battle of the Brains 2020 ปีการศึกษา 2563 20 ต.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19 ต.ค. 63
คณะกรรมการรับ - จ่ายทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 16 ต.ค. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 16 ต.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินในโรงเรียน 15 ต.ค. 63
คำสั่งไปราชการปี 2563
๒๖๒/๒๕๖๓ พา น.ร.เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิฃาการด้านรัฐศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูปทุมรัตน์และครู 22 ต.ค. 63
๒๕๘/๒๕๖๓ รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง รอง ผอ. ณ ศึกษาธิการ จ.พิษณุโลก[ครูสุรเชษฐ์] 20 ต.ค. 63
๒๕๖/๒๕๖๓ ร่วมพิธีเปิดการฝึก และพิธีไหว้ครู นศท. ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม[ครูพันธพงษ์และครูพนัชกร] 16 ต.ค. 63
๒๔๙/๒๕๖๓ พา น.ร.ร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเ 12 ต.ค. 63
๒๔๗/๒๕๖๓ พนักงานขับรถไปราชการ ณ จังหวัดลำปาง [นายสิทธิชัย] 07 ต.ค. 63
๒๔๕/๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน ณ ร.ร.เมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย [ฝ่ายบริหารงานวิชาการและคณะ] 06 ต.ค. 63
๒๔๔/๒๕๖๓ ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์ฯ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ร.ร.นครบางยางพิทยาคม [ครูโชต 06 ต.ค. 63
๒๓๙/๒๕๖๓ พา น.ร.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพฯ[ครูอำพร] 30 ก.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 22 พ.ค. 63
คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 01 พ.ค. 63
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง 20 เม.ย. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 19 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินฯการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ 22 ต.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 14 ต.ค. 63
แบบประเมินฯโรงเรียนต้นแบบการประกันภัย"SMART INSURANCE PUTTHA MODEL" ปี 63 14 ต.ค. 63
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานวันคล้ายวันสวรรคตฯ ประจำปีพุทธศักราช 2563 10 ต.ค. 63
คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 08 ต.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 08 ต.ค. 63
บันทึกข้อความสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 05 ต.ค. 63
คำสั่งสพม.เขต39แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 27 ก.ย. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน