ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 22 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้ 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 17 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา วิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น และเ 17 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 06 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาสังคมศึกษ 06 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง 12 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 02 พ.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2563 07 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 07 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN's DAY) ประจำปีการศึกษา 2563 06 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 05 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 31 ก.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563 31 ก.ค. 63
คณะกรรมการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงาน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 17 ก.ค. 63
คำสั่งไปราชการปี 2563
๑๗๔/๒๕๖๓ อบรมพัฒนาครูใหม่ ณ โรงแรมโมราจ จ.พิษณุโลก[ครูจันทกานต์,ครูปทุมรัตน์,ครูรุจิภาส] 07 ส.ค. 63
๑๗๒/๒๕๖๓ ประชุมปฎิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ณ โรงแรมโมราจ 07 ส.ค. 63
๑๕๗/๒๕๖๓ เป็นวิทยากรโครงการสถานศึกษาพอเพียง ณ จังหวัดตาก[ครูโชติรส] 31 ก.ค. 63
๑๕๖/๒๕๖๓ นำเสนอผลงานโมดูลที่ ๓ ณ โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก [ครูสุดารัตน์] 29 ก.ค. 63
๑๕๕/๒๕๖๓ เข้าร่วมเวทีประชุมสานพลังและถอดบทเรียนเครือข่ายยุทธศาสตร์ กขป ณ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก[คร 29 ก.ค. 63
๑๕๒/๒๕๖๓ พนักงานขับรถไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.บ.ม.ท. ณ จังหวัดชลบุรี[นายสิทธิชัย] 24 ก.ค. 63
๑๕๑/๒๕๖๓ พนักงานขับรถไปประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญฯ ณ จังหวัดปทุมธานี[นายสิทธิชัย] 24 ก.ค. 63
๑๕๐/๒๕๖๓ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ [ครูปรียนุช] 24 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 03 ส.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 29 ก.ค. 63
การลงทะเบียน DEEP 22 ก.ค. 63
บันทึกข้อความขอเบิกเงินค่าน้ำมันเยี่ยมบ้านนักเรียน 20 ก.ค. 63
แบบประเมินความคิดเห็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 15 ก.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปีการศึกษา 2563 15 ก.ค. 63
สรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 11 ก.ค. 63
คู่มือการลงทะเบียนใช้งาน DEEPและคู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนฯภาคเรียนที่1/2563 03 ก.ค. 63
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน