เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา