ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อชุดกีฬา (53.10.29.00) ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 725) 06 ม.ค. 59
กำหนดการสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3 (อ่าน 645) 22 ธ.ค. 58
โครงการเพชรพุทธา ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 1225) 22 ธ.ค. 58
ยินดีต้อนรับ นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ (อ่าน 900) 01 ธ.ค. 58
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 559) 01 ธ.ค. 58
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2558 (อ่าน 585) 01 ธ.ค. 58
สอบซ่อม และเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2556-2558 (อ่าน 619) 10 พ.ย. 58
รับตรง เรียนดี 59 ม.เชียงใหม่ (อ่าน 597) 30 ต.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 682) 29 ต.ค. 58
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 (อ่าน 632) 22 ต.ค. 58