รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
39/1 ถนนธรรมบูชา   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5530-4182 เบอร์แฟกส์ 0-5530-4181


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :