ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนา ในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 61
บันทึกข้อความ และเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 61
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 61
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 61
เอกสารและหนังสือราชการต่างๆของงานบุคลากร การยกเลิกบางหลักสูตรฯ(คูปองการอบรมครู 10,000 บาท)
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 61
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 ล่าสุด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 61
คู่มือการใช้โปรแกรม-Scan-Tool-4.0
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 61
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 61
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ.
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 61
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 61
ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อดำเนินงานและจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจ
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน วันไหว้ครู 2561
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 61
เกณฑ์การตัดสินพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 61
รายละเอียดความคุ้มครองงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 61
ตัวอย่างโครงการสอน
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 61
หลักเกณฑ์ใหม่ (่ ว 21/2560)
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 61
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 61
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 61