ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 22) 02 มิ.ย. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์(COVID-19):สัปดาห์ที่ 3 (อ่าน 6) 31 พ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอพลิเคชั่น Google Classroom (อ่าน 8) 26 พ.ค. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ(COVID-19) (อ่าน 5) 26 พ.ค. 63
แบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 97) 22 พ.ค. 63
แบบสำรวจการกำกับ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบต่าง ๆในสถานการณ์แพร่ระบาดฯ (อ่าน 10) 22 พ.ค. 63
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(สำหรับครูที่ปรึกษา) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 21) 20 มี.ค. 63
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 21) 18 มี.ค. 63
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562(SAR) (อ่าน 22) 18 มี.ค. 63
ฟอร์ม SAR กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 150) 16 มี.ค. 63
ฟอร์ม SAR ครูประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 235) 16 มี.ค. 63
ปกเอกสารประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 151) 14 มี.ค. 63
บันทึกข้อความสรุปและรายงานผลกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 170) 28 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 21) 22 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 16) 22 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 23) 22 ก.พ. 63
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับครูที่ปรึกษาประเมิน) (อ่าน 32) 19 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 54) 13 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน " 61 ปีคืนสู่เหย้าชาว พ.ช." ประจำปี 2563 (อ่าน 18) 13 ก.พ. 63
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2563-2566(สำหรับนักเรียน) (อ่าน 977) 03 ก.พ. 63
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2563-2566(สำหรับครู) (อ่าน 22) 03 ก.พ. 63
แบบสอบถามความคิดเห็นฯเพื่อจัดทำแผนฯ ปีการศึกษา 2563-2566(คณะกรรมการสถานศึกษาฯ) (อ่าน 7) 31 ม.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทำบุญโรงเรียนประจำปี (อ่าน 17) 29 ม.ค. 63
โครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 128) 23 ม.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม"งานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2563" (อ่าน 28) 10 ม.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฯ สพม.39เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10) 10 ม.ค. 63
ปกซีดี วิดีโอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (8 กลุ่มสาระ) (อ่าน 215) 07 ม.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมสนุก Kids สนุก Code กับ Kidbright ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 23) 07 ม.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 37) 02 ม.ค. 63
แบบสอบถามความคิดเห็นสภาพปัญหาปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อทำแผนพัฒนาฯ (สำหรับผู้ปกครอง) (อ่าน 17) 02 ม.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม "ค่ายห้องเรียนพิเศษสัญจร BDC Camp" ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 25) 26 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2562 (อ่าน 113) 13 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมควบคุมนักเรียนติว GAT PAT O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 46) 13 ธ.ค. 62
แบบประเมินฯงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี 62 ระดับเขตฯ 39(พิษณุโลก กลุ่ม1) (อ่าน 76) 06 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 25) 04 ธ.ค. 62
แบบประเมินกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 29) 04 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจเรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 18) 04 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 (อ่าน 151) 03 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 25) 03 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 27) 03 ธ.ค. 62