ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
บันทึกข้อความ และเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อ่าน 52) 13 ก.ค. 61
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนา ในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อ่าน 34) 13 ก.ค. 61
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (อ่าน 20) 11 ก.ค. 61
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 86) 02 ก.ค. 61
เอกสารและหนังสือราชการต่างๆของงานบุคลากร การยกเลิกบางหลักสูตรฯ(คูปองการอบรมครู 10,000 บาท) (อ่าน 118) 29 มิ.ย. 61
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 ล่าสุด (อ่าน 96) 27 มิ.ย. 61
คู่มือการใช้โปรแกรม-Scan-Tool-4.0 (อ่าน 338) 25 มิ.ย. 61
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 133) 19 มิ.ย. 61
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ (อ่าน 69) 18 มิ.ย. 61
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ. (อ่าน 61) 18 มิ.ย. 61
ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อดำเนินงานและจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 70) 11 มิ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน วันไหว้ครู 2561 (อ่าน 301) 09 มิ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (อ่าน 64) 09 มิ.ย. 61
รายละเอียดความคุ้มครองงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 82) 08 มิ.ย. 61
เกณฑ์การตัดสินพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 213) 08 มิ.ย. 61
ตัวอย่างโครงการสอน (อ่าน 135) 07 มิ.ย. 61
หลักเกณฑ์ใหม่ (่ ว 21/2560) (อ่าน 76) 06 มิ.ย. 61
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 110) 05 มิ.ย. 61
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 147) 05 มิ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 140) 04 มิ.ย. 61
เรียนเชิญ... คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ และสุขศึกษาฯ (อ่าน 80) 02 มิ.ย. 61
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 104) 25 พ.ค. 61
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ(ประเมินตนเอง)ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 100) 25 พ.ค. 61
หนังสือแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 167) 17 พ.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2561 (อ่าน 842) 08 พ.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 174) 01 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนฯ (อ่าน 609) 30 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนฯ (อ่าน 205) 27 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (อ่าน 213) 20 เม.ย. 61
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561 (อ่าน 211) 09 เม.ย. 61
ตัวอย่าง PLC , LogBook, ID-Plan (อ่าน 3448) 05 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 353) 04 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1909) 03 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 และ 4.1/2561 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 645) 24 มี.ค. 61
คู่มือการใช้งานประกอบการอบรม การตัดต่อวีดีโอด้วย โปรแกรม Movie Maker (อ่าน 255) 23 มี.ค. 61
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 217) 22 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2561 ประเภท นักเรียน ม.3 เดิม (โค (อ่าน 866) 17 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (อ่าน 1512) 14 มี.ค. 61
ปฏิทินงานวิชาการสำหรับครูและบุคลากร และนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 432) 09 มี.ค. 61
แบบประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.พุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 381) 08 มี.ค. 61