คำสั่งไปราชการปี 2565
๑๐๙/๒๕๖๕ พนักงานขับรถไปราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี [สิทธิชัย] (อ่าน 27) 19 พ.ค. 65
๑๐๒/๒๕๖๕ อบรมมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี [ครูเพ็ญสิณีและคณะ] (อ่าน 25) 18 พ.ค. 65
๙๖/๒๕๖๕ วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง ณ ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม จ.นครสวรรค์ [ครูนิกรและคณะ] (อ่าน 53) 09 พ.ค. 65
๙๕/๒๕๖๕ ร่วมกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนตามกิจกรรมการจัดการน้ำบนพื้นที่สูง ณ ร.ร.นครชุมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก และพื้นที่ป่าชุมชน อ.นครไทย [ครูเพ็ญพิชชา] (อ่าน 29) 09 พ.ค. 65
๙๔/๒๕๖๕ พนักงานขับรถการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 36) 09 พ.ค. 65
๙๓/๒๕๖๕ วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง ณ ร.ร.วังน้ำคู้ศึกษา [ครูนิกรและคณะ] (อ่าน 34) 09 พ.ค. 65
๙๒/๒๕๖๕ ผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ ณ ม.ขอนแก่น [ครูพนัชกร] (อ่าน 27) 09 พ.ค. 65
๘๑/๒๕๖๕ รับโล่รางวัล MCU Contest ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา [ครูวลัยพร] (อ่าน 133) 01 เม.ย. 65
๗๙/๒๕๖๕ รับรางวัลการประกวด MCU Contest ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา [รองฯบุญญาฤทธิ์และคณะ] (อ่าน 127) 31 มี.ค. 65
๗๖/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวชนบรรณารักษ์ ณ ร.ร.ท่าทองพิทยาคม [ครูจิตฐิชา] (อ่าน 178) 22 มี.ค. 65
๗๕/๒๕๖๕ เป็นกรรมการประกวดมารยาทไทย ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม [ครูจิตฐิชา] (อ่าน 134) 22 มี.ค. 65
๗๐/๒๕๖๕ ส่ง น.ร.เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ[ครูวรรธนีและคณะ] (อ่าน 239) 11 มี.ค. 65
๖๙/๒๕๖๕ วิทยากรกิจกรรมสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต ณ ร.ร.ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม[ผอ.และคณะ] (อ่าน 138) 09 มี.ค. 65
๖๗/๒๕๖๕ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะและวิชาการ ณ ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช[ครูอโณฌาและคณะ] (อ่าน 130) 09 มี.ค. 65
๖๒/๒๕๖๕ อบรมการจัดทำหลักสูตรวิทยากรแกนนำด้วยกระบวนการ Active Learning ณ จ.นนทบุรี[ครูเจษฎา] (อ่าน 184) 03 มี.ค. 65
๖๑/๒๕๖๕ อบรมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ ณ ร.ร.อุดมดรุณี จ.สุโขทัย[รองฯอมรรัตน์และรองฯจิรนันท์] (อ่าน 158) 03 มี.ค. 65
๕๙/๒๕๖๕ เป็นวิทยากรในการถอดบทเรียน Best Practice ฯ ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ[ครูมลฤดี] (อ่าน 213) 02 มี.ค. 65
๕๑/๒๕๖๕ พนักงานขับรถผู้บริหารไปอบรมยุวกาชาด หลักสูตร ผอ.การฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นพิเศษ ณ กรุงเทพมหานคร[สิทธิชัย] (อ่าน 326) 23 ก.พ. 65
๕๐/๒๕๖๕ อบรมการดูแลช่วยเหลือ น.ร.ตั้งครรภ์ ณ สพม.พลอต[ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 340) 23 ก.พ. 65
๕๔/๒๕๖๕ ประชุมติดตามครูใหม่ โมดูลที่ ๒ ณ ม.นเรศวร[ครูเพ็ญพิชชา] (อ่าน 278) 23 ก.พ. 65
๕๓/๒๕๖๕ อบรมการเสริมสร้างสมรรถนะสู่การเป็นพลเมืองดี ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ [ครูดวงเดือน กิติประสาท] (อ่าน 267) 23 ก.พ. 65
๔๖/๒๕๖๕ ศึกษาดูงานสภา น.ร. ณ จังหวัดชลบุรี[รองฯบุญญาฤทธิ์และคณะ] (อ่าน 1293) 15 ก.พ. 65
๔๔/๒๕๖๕ รับพระราชทานโล่รางวัลประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอนฯ[รองฯบุญญาฤทธิ์และคณะ] (อ่าน 188) 14 ก.พ. 65
๓๗/๒๕๖๕ ร่วมโครงการ "ศิลปะ-ดนตรี-กวีศิลป์ พัฒนาถิ่นวังทองพิษณุโลก" ณ เถียงนารีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก [ครูภัทราวรรณและครูวัลย์ลิยา] (อ่าน 545) 11 ก.พ. 65
๔๐/๒๕๖๕ ตรวจข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ณ ศูนย์ตรวจ ม.นเรศวร [ครูจิตฐิชา] (อ่าน 482) 11 ก.พ. 65
๓๙/๒๕๖๕ อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น ณ สพป.เขต ๑ [ครูธราธร] (อ่าน 348) 11 ก.พ. 65
๓๘/๒๕๖๕ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง GAT ภาษาอังกฤษ ณ ร.ร.พรหมพิรามวิทยา [ครูสุทธิดา] (อ่าน 1119) 10 ก.พ. 65
๓๑/๒๕๖๕ ประชุมสรุปโครงการทุนปั้นหมอ ณ จ.เพชรบุรี[ครูนิกรและคณะ] (อ่าน 623) 06 ก.พ. 65
๑๗/๒๕๖๕ ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา ณ ร.ร.บ้านโคกวิทยาคม[ผอ.] (อ่าน 395) 01 ก.พ. 65
๒๖/๒๕๖๕ ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบ O-NET ณ สพม.พลอต[ผอ.,ครูเจียรนัย,ครูอิสริยา] (อ่าน 358) 01 ก.พ. 65
๒๐/๒๕๖๕ เป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย Sakura Network ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ [ครูลัลนา และ Mr.Kawakami] (อ่าน 216) 26 ม.ค. 65
๑๓/๒๕๖๕ สัมมนาการแนะแนวอาชีพฯ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 215) 21 ม.ค. 65
๗/๒๕๖๕ เป็นวิทยากรครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี[ครูโชติรสและคณะ] (อ่าน 937) 13 ม.ค. 65