คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
คำสั่้ง ที่ 199/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ม.1-3
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 199/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 368 ครั้ง