คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
คำสั่ง ที่ ๐๓๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ และ ม.๖
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๐๓๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๖๕๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 901 ครั้ง