คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 441/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท

คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่  441/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ  Pre O-NET  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประจำปีการศึกษา  2560

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 495 ครั้ง