คำสั่งไปราชการปี 2566
๐๐๗/๒๕๖๖ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการพัฒนาครูใหม่ในโครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ณ โรงแรมเดอะพร์าค พิษณุโลก [ครูจินดาพรและครูนวดล]
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2566,22:19   อ่าน 37 ครั้ง