ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
การยกย่องเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2560
ขอแสดงความยินดี 
กับ ครูภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
เนื่องในโอกาส ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ประจำปี พ.ศ.2560 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

ที่มา...
งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 570 ครั้ง