คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
คำสั่ง ที่ 307/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียนฯ

คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่  307/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ครั้งที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 443 ครั้ง