คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
คำสั่ง ที่ 268/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 268/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, มส ,มผ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 352 ครั้ง