คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
คำสั่ง ที่ ๐๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “๕๙ ปีคืนสูัเหย้าชาว พ.ช.” และทอดผ้าป่าฯ
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๐๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “๕๙ ปีคืนสู่เหยัาชาว พ.ช.” และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 813 ครั้ง