คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๐๒๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรองผูัอํานวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายบริหารกิจการ นร.
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๐๒๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อํานวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 410 ครั้ง