ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๗๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ โรงแรมเรือนแ

คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ที่   ๗๒  / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค  

_______________

                   ตามที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดโครงการรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ก้าวสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมที่ ๑ การอบรมให้ความรู้หลักสูตร “นักสังคมสงเคราะห์น้อย” ในวันจันทรฺ์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,13:40   อ่าน 522 ครั้ง