ภาพกิจกรรม
พุทธชินราชขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก เร่งอบรมพัฒนาครูจัดทำสื่อ Online เตรียมความพร้อมปรับการเรียนการสอน....
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์พร้อมทีมบริหารและคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาครูจัดทำสื่อ Online โดยใช้โปรแกรมการใช้ Google Classroom ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ห้อง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทั้งนี้ ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการกล่าวเพิ่มเติมว่า "นับเป็นมิติใหม่ที่เราต่างต้องยอมรับถึงสภาพการณ์ปัจจุบันที่แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น มีการปลด๊อกเพื่อผ่อนคลายในหลาย ๆ จุด แต่กระนั้นเราก็ยังคงไม่สามารถประมาทกับเชื้อโรคตัวนี้ได้ ดังนั้นโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเองก็พยายามที่จะรักษาประโยชน์ให้กับนักเรียนทุกคนรวมไปถึงผู้ปกครองทุกทท่านในอันที่จะร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีความเป็นไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยขณะนี้ คณะครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระฯก็ได้พร้อมใจกันพัฒนาบทเรียน Online เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างที่ไม่สามารถจัดการเรียนการอนแบบปกติได้...ซึ่งเป็นการไม่ประมาทหรือปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เด็ก ๆ ไม่ได้อะไรเลย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบปกติ หรือ On-site /On- air ที่นักเรียน ๆ กับ TV หรือ On-line ผ่านโปรแกรม Google Classroom หรือ โปรแกมอื่น ๆ หรืออาจเป็นการผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามแนวปฏิบัติของ พรก.ฉุกเฉิน ก็นับเป็น 1 ในพื้นฐานของ New Norm ที่จะเป็นการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนครั้งยิ่งใหญ่ ที่ครูและเด็ก ๆ นักเรียนทุกคนต่างต้องตระหนักในบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อก้าวผ่านวิกฤตการร์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย" จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบโดยทั่วกัน 

คลิ้กเพื่อรับชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2563,14:10   อ่าน 192 ครั้ง