ภาพกิจกรรม
บริจาคโลหิตช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 งานอนามัยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาร่วมกันกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่มีอายุ 17-18 ปีเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องฝึกปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คลิ้กชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,13:28   อ่าน 232 ครั้ง