ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ณ รร.ขาณุวิทยา
รองฯนุกูล อ่ำอ่วม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ได้รับมอบหมายจาก ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ การบริหารงานระบบงานสารบัญด้วย Google Drive และสิ่งแวดล้อมดีสุขาสะอาด โดยได้รับการต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากท่าน ผอ.กนกรัตน์ คงไทย คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนขาณุวิทยา อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร
โปรดคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2561,11:50   อ่าน 254 ครั้ง