ภาพกิจกรรม
บริจาคโลหิต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ซึ่งจัดกิจกรรมโดย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเป็นอย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,14:11   อ่าน 404 ครั้ง