ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นประธานประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 ก่อนปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยได้ทำพิธีเปิดการประชุมตามขั้นตอน สพฐ.ใสสะอาด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 2.ร้องเพลงชาติ 3.สวดมนต์ 4.กล่าวปฏิญญาสุจริต สพฐ.ใสสะอาด หลังจากเสร็จพิธีเปิด ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนตุลาคม ตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อประสานงานการดำเนินงานก่อนปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2560,13:04   อ่าน 867 ครั้ง