คำสั่งไปราชการปี 2566
๐๒๖/๒๕๖๖ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก [ครูจิณห์ญภัค] (อ่าน 10) 27 ม.ค. 66
๐๒๕/๒๕๖๖ อนุมัติให้บุคลากรไปราชการ ณ ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ [สิทธิชัย] (อ่าน 30) 25 ม.ค. 66
๐๒๑/๒๕๖๖ เข้าร่วมการแข่งขัน เอ็ดดูพลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก [ครูสุรีรัตน์และคณะ] (อ่าน 35) 23 ม.ค. 66
๐๒๐/๒๕๖๖ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ [ครูวลัยพรและครูพิทยา] (อ่าน 24) 23 ม.ค. 66
๐๑๔/๒๕๖๖ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [ครูธนิฐตาและคณะ] (อ่าน 30) 18 ม.ค. 66
๐๐๗/๒๕๖๖ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการพัฒนาครูใหม่ในโครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ณ โรงแรมเดอะพร์าค พิษณุโลก [ครูจินดาพรและครูนวดล] (อ่าน 38) 14 ม.ค. 66
๐๐๖/๒๕๖๖ เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ณ จังหวัดน่าน [ครูนิกรและคณะ] (อ่าน 62) 14 ม.ค. 66
๐๐๕/๒๕๖๖ อนุมัติให้บุคลากรไปราชการ ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพ [สิทธิชัย] (อ่าน 35) 14 ม.ค. 66