คำสั่งไปราชการปี 2563
๒๖๒/๒๕๖๓ พา น.ร.เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิฃาการด้านรัฐศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูปทุมรัตน์และครู (อ่าน 10) 22 ต.ค. 63
๒๕๘/๒๕๖๓ รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง รอง ผอ. ณ ศึกษาธิการ จ.พิษณุโลก[ครูสุรเชษฐ์] (อ่าน 21) 20 ต.ค. 63
๒๕๖/๒๕๖๓ ร่วมพิธีเปิดการฝึก และพิธีไหว้ครู นศท. ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม[ครูพันธพงษ์และครูพนัชกร] (อ่าน 28) 16 ต.ค. 63
๒๔๙/๒๕๖๓ พา น.ร.ร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเ (อ่าน 29) 12 ต.ค. 63
๒๔๗/๒๕๖๓ พนักงานขับรถไปราชการ ณ จังหวัดลำปาง [นายสิทธิชัย] (อ่าน 43) 07 ต.ค. 63
๒๔๕/๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน ณ ร.ร.เมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย [ฝ่ายบริหารงานวิชาการและคณะ] (อ่าน 61) 06 ต.ค. 63
๒๔๔/๒๕๖๓ ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์ฯ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ร.ร.นครบางยางพิทยาคม [ครูโชต (อ่าน 52) 06 ต.ค. 63
๒๓๙/๒๕๖๓ พา น.ร.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพฯ[ครูอำพร] (อ่าน 53) 30 ก.ย. 63
๒๓๗/๒๕๖๓ ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี[ครูดารารัตน์และครูวร (อ่าน 58) 30 ก.ย. 63
๒๓๔/๒๕๖๓ นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต ณ จังหวัดเชียงใหม่ [ครูครูวลัยพรและครูสุทธิดา] (อ่าน 58) 25 ก.ย. 63
๒๓๓/๒๕๖๓ นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต ณ จังหวัดเชียงใหม่ [ครูภารณีและคณะ] (อ่าน 59) 25 ก.ย. 63
๒๓๒/๒๕๖๓ ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม ณ โรงแรมเรือนแพ [ครูจิณห์ญภัค] (อ่าน 48) 23 ก.ย. 63
๒๒๖/๒๕๖๓ พา น.ร.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ณ สนามกีฬา จ.พิษณุโลก[ครูอำพรและคณะ] (อ่าน 58) 18 ก.ย. 63
๒๒๕/๒๕๖๓ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา จ.เพชรบูรณ์ [คณะครู ร.ร.พุทธชินราชพิทยา] (อ่าน 88) 18 ก.ย. 63
๒๑๗/๒๕๖๓ ประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล ฯ ณ สพม.๓๙ [ครูเจียรนัย] (อ่าน 49) 18 ก.ย. 63
๒๒๒/๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี[ครูสุรภาและครูณ (อ่าน 82) 10 ก.ย. 63
๒๒๐/๒๕๖๓ อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครูแนะแนว ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี [ครูจิณห์ญภัค] (อ่าน 60) 10 ก.ย. 63
๒๑๙/๒๕๖๓ พา น.ร.แข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช [ครูวลัยพรและคณะ] (อ่าน 65) 10 ก.ย. 63
๒๑๘/๒๕๖๓ พนักงานขับรถผู้บริหารไปประชุมและศึกษาดูงาน ณ จ.น่าน[นายสิทธิชัย] (อ่าน 69) 10 ก.ย. 63
๒๐๕/๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมและประเมินรางวัล OBECQA ณ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ [ผอ.และคณะ] (อ่าน 70) 10 ก.ย. 63
๒๐๔/๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมและประเมินรางวัล OBECQA ณ ร.ร.ทองแสนขันวิทยา และ ร.ร.พิชัย [ผอและคณะ] (อ่าน 72) 10 ก.ย. 63
๒๒๓/๒๕๖๓ พา น.ร.ร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว[ครูรัชนีและครูสันติพ (อ่าน 97) 09 ก.ย. 63
๒๒๔/๒๕๖๓ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ [ครูพรทิพย์และครูสุดารัต (อ่าน 76) 09 ก.ย. 63
๒๑๓/๒๕๖๓ ประชุมติดตามครูใหม่ ณ ม.นเรศวร [ครูแววมยุรา,ครูรุจิภาส,ครูจันทกานต์,ครูปทุมรัตน์] (อ่าน 52) 09 ก.ย. 63
๒๑๖/๒๕๖๓ ร่วมโครงการลูกเสือเนตรนารีสร้างความดีด้วยหัวใจ ณ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก[ครูนิรุจ] (อ่าน 69) 03 ก.ย. 63
๒๑๕/๒๕๖๓ เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. ณ สพป.พล.เขต ๑ [ครูสุรเชษฐ์] (อ่าน 75) 02 ก.ย. 63
๒๑๑/๒๕๖๓ สอบประเมินความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม [ครูชลธิชา] (อ่าน 81) 31 ส.ค. 63
๒๑๐/๒๕๖๓ ประชุมความรู้งานประกันสังคม ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเต็ล พิษณุโลก [ครูชลธิชา] (อ่าน 87) 31 ส.ค. 63
๒๐๙/๒๕๖๓ ประชุมติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น ณ โรงแรมท็อปแลนด์[ครูจุฑาทิพย์และครูธราธร] (อ่าน 78) 26 ส.ค. 63
๒๐๘/๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย [กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ] (อ่าน 85) 26 ส.ค. 63
๒๐๗/๒๕๖๓ ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครคัดเลือก น.ร.เข้าศึกษาใน ม.นเรศวร[ครูจิณห์ญภัคและครูกนกพร (อ่าน 73) 26 ส.ค. 63
๒๐๖/๒๕๖๓ ประชุมโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการครู ณ โรงแรม The Imperial Hotel Phitsanulok [คณะครูเกษีย (อ่าน 73) 26 ส.ค. 63
๒๐๑/๒๕๖๓ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ [ฝ่ายบริหารทั่วไป] (อ่าน 80) 24 ส.ค. 63
๒๐๐/๒๕๖๓ ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษา ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท[ผอ.] (อ่าน 78) 24 ส.ค. 63
๑๗๘/๒๕๖๓ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ จังหวัดสกลนคร[รองฯโสพิศและรองฯบุญญาฤทธิ์] (อ่าน 77) 21 ส.ค. 63
๑๙๗/๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน [กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] (อ่าน 82) 21 ส.ค. 63
๑๘๖/๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ [กลุ่มสาระฯภาษาไทย] (อ่าน 94) 20 ส.ค. 63
๑๙๔/๒๕๖๓ พนักงานขับรถโครงการศึกษาดุูงานและประชุมสัญจร สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ณ จ.เลย[นายสิทธิชัย] (อ่าน 82) 19 ส.ค. 63
๑๙๓/๒๕๖๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ Best Practice ณ สพม.๓๙[ครูณัชภัทรและครูสุรภา] (อ่าน 95) 19 ส.ค. 63
๑๙๑/๒๕๖๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สพม.๓๙[ครูเจษฎา] (อ่าน 78) 14 ส.ค. 63