คำสั่งไปราชการปี 2563
๑๗๔/๒๕๖๓ อบรมพัฒนาครูใหม่ ณ โรงแรมโมราจ จ.พิษณุโลก[ครูจันทกานต์,ครูปทุมรัตน์,ครูรุจิภาส] (อ่าน 9) 07 ส.ค. 63
๑๗๒/๒๕๖๓ ประชุมปฎิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ณ โรงแรมโมราจ (อ่าน 9) 07 ส.ค. 63
๑๕๗/๒๕๖๓ เป็นวิทยากรโครงการสถานศึกษาพอเพียง ณ จังหวัดตาก[ครูโชติรส] (อ่าน 29) 31 ก.ค. 63
๑๕๖/๒๕๖๓ นำเสนอผลงานโมดูลที่ ๓ ณ โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก [ครูสุดารัตน์] (อ่าน 24) 29 ก.ค. 63
๑๕๕/๒๕๖๓ เข้าร่วมเวทีประชุมสานพลังและถอดบทเรียนเครือข่ายยุทธศาสตร์ กขป ณ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก[คร (อ่าน 25) 29 ก.ค. 63
๑๕๒/๒๕๖๓ พนักงานขับรถไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.บ.ม.ท. ณ จังหวัดชลบุรี[นายสิทธิชัย] (อ่าน 37) 24 ก.ค. 63
๑๕๑/๒๕๖๓ พนักงานขับรถไปประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญฯ ณ จังหวัดปทุมธานี[นายสิทธิชัย] (อ่าน 30) 24 ก.ค. 63
๑๕๐/๒๕๖๓ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ [ครูปรียนุช] (อ่าน 36) 24 ก.ค. 63
๑๔๔/๒๕๖๓ พนักงานขับรถเดินทางไปงานพระราชทานเพลิงศพอดีต ผอ.ร.ร.บ่อโพธิ์วิทยา ณ จ.นนทบุรี[นายวิเชียร] (อ่าน 50) 17 ก.ค. 63
๑๔๓/๒๕๖๓ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือกับ ร.ร.เครือข่ายฯ ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย [ (อ่าน 41) 17 ก.ค. 63
๑๔๑/๒๕๖๓ นศท.ชั้นปีที่ ๒,๓ เข้ารับการฝึก ณ หน่วยฝึกนศท.มณฑลทหารบกที่ ๓๙ [ครูพันธพงษ์และคณะ] (อ่าน 35) 17 ก.ค. 63