ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ (อ่าน 1189) 01 ธ.ค. 58
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 882) 01 ธ.ค. 58
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2558 (อ่าน 862) 01 ธ.ค. 58
สอบซ่อม และเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2556-2558 (อ่าน 894) 10 พ.ย. 58
รับตรง เรียนดี 59 ม.เชียงใหม่ (อ่าน 832) 30 ต.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 944) 29 ต.ค. 58
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 (อ่าน 881) 22 ต.ค. 58