ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2127) 04 ก.พ. 59
นโยบายจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษา เป็นปีงบประมาณ (อ่าน 868) 28 ม.ค. 59
ประกาศผลการสอบ การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (อ่าน 2732) 28 ม.ค. 59
ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล “พุทธชินราชฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 4” ประจำปี 2559 (อ่าน 1203) 15 ม.ค. 59
กำหนดการวันครู 2559 (อ่าน 1170) 14 ม.ค. 59
งาน 57 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ช. (อ่าน 1225) 14 ม.ค. 59
ประกาศห้องสอบโครงการเพชรพุทธา (อ่าน 2314) 11 ม.ค. 59
แบบตรวจสอบรายการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 1086) 08 ม.ค. 59
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1407) 08 ม.ค. 59
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1308) 08 ม.ค. 59
SAR ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1643) 08 ม.ค. 59
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 2/2558 (อ่าน 1112) 06 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อชุดกีฬา (53.10.29.00) ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 1098) 06 ม.ค. 59
กำหนดการสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3 (อ่าน 957) 22 ธ.ค. 58
โครงการเพชรพุทธา ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 1717) 22 ธ.ค. 58
ยินดีต้อนรับ นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ (อ่าน 1338) 01 ธ.ค. 58
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 991) 01 ธ.ค. 58
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2558 (อ่าน 952) 01 ธ.ค. 58
สอบซ่อม และเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2556-2558 (อ่าน 980) 10 พ.ย. 58
รับตรง เรียนดี 59 ม.เชียงใหม่ (อ่าน 915) 30 ต.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1038) 29 ต.ค. 58
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 (อ่าน 990) 22 ต.ค. 58