ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป) (อ่าน 3115) 01 เม.ย. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน ICT (อ่าน 1043) 28 มี.ค. 59
เสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน ICT ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ (อ่าน 866) 24 มี.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 85/2559 (อ่าน 1501) 22 มี.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 92/2559 (อ่าน 964) 22 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกคนทราบ (อ่าน 1218) 18 มี.ค. 59
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อ่าน 2207) 17 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ ถึง นักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 1249) 14 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1170) 10 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2719) 10 มี.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกีฬาสัมพันธ์ 2558 (อ่าน 743) 08 มี.ค. 59
ปฏิทินประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.1 – ม.6 (อ่าน 1208) 04 มี.ค. 59
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 1110) 01 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 947) 23 ก.พ. 59
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1048) 16 ก.พ. 59
เอกสารงานวัดผลประเมินผลโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 840) 16 ก.พ. 59
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลวัดใหญ่ 2559 (อ่าน 832) 09 ก.พ. 59
แบบประเมินงาน 57 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ช. (อ่าน 1322) 04 ก.พ. 59
รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1992) 04 ก.พ. 59
นโยบายจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษา เป็นปีงบประมาณ (อ่าน 721) 28 ม.ค. 59
ประกาศผลการสอบ การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (อ่าน 2564) 28 ม.ค. 59
ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล “พุทธชินราชฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 4” ประจำปี 2559 (อ่าน 1088) 15 ม.ค. 59
กำหนดการวันครู 2559 (อ่าน 1021) 14 ม.ค. 59
งาน 57 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ช. (อ่าน 984) 14 ม.ค. 59
ประกาศห้องสอบโครงการเพชรพุทธา (อ่าน 2125) 11 ม.ค. 59
แบบตรวจสอบรายการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 918) 08 ม.ค. 59
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1262) 08 ม.ค. 59
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1156) 08 ม.ค. 59
SAR ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1496) 08 ม.ค. 59
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 2/2558 (อ่าน 938) 06 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อชุดกีฬา (53.10.29.00) ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 968) 06 ม.ค. 59
กำหนดการสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3 (อ่าน 852) 22 ธ.ค. 58
โครงการเพชรพุทธา ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 1579) 22 ธ.ค. 58
ยินดีต้อนรับ นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ (อ่าน 1140) 01 ธ.ค. 58
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 837) 01 ธ.ค. 58
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2558 (อ่าน 819) 01 ธ.ค. 58
สอบซ่อม และเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2556-2558 (อ่าน 846) 10 พ.ย. 58
รับตรง เรียนดี 59 ม.เชียงใหม่ (อ่าน 788) 30 ต.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 909) 29 ต.ค. 58
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 (อ่าน 830) 22 ต.ค. 58