ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (อ่าน 376) 07 ธ.ค. 59
Moe Awards (อ่าน 352) 02 ธ.ค. 59
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 (อ่าน 438) 29 พ.ย. 59
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการชำระเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 588) 27 พ.ย. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 627) 16 พ.ย. 59
คำสั่ง ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม (อ่าน 462) 10 พ.ย. 59
คำสั่งที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (อ่าน 491) 10 พ.ย. 59
คำสั่ง ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 443) 10 พ.ย. 59
โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559 (อ่าน 454) 04 ต.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน (อ่าน 434) 03 ต.ค. 59
ผง.05-59ใหม่ (อ่าน 498) 14 ก.ย. 59
ผง.02 แบบเขียนโครงการ60 (อ่าน 455) 14 ก.ย. 59
แบบฟอร์มแผนงาน แบบจัดซื้อ 60 (อ่าน 430) 14 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา (อ่าน 446) 06 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก (อ่าน 341) 05 ก.ย. 59
แบบประเมินความพึงพอใจ ค่ายคนดีศรีแผ่นดิน (อ่าน 655) 19 ส.ค. 59
แบบสอบถามการแสดงผลงานรายวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study (IS) ประจำปี 2558 (อ่าน 482) 16 ส.ค. 59
แบบสอบถามกิจกรรมวันแม่แห่งขาติ ปี 2559 (อ่าน 1307) 11 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์มิวสิควิดีโอเพลง (อ่าน 459) 28 ก.ค. 59
เอกสารควบคุมภายใน (อ่าน 404) 26 ก.ค. 59
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 (อ่าน 832) 13 ก.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 (อ่าน 5028) 11 ก.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด (อ่าน 1134) 30 มิ.ย. 59
ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ ก.พ.ร่วมประชุม (อ่าน 389) 30 มิ.ย. 59
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 (อ่าน 735) 30 มิ.ย. 59
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหาสามัคคีในวันแม่ (อ่าน 332) 28 มิ.ย. 59
ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่น จ.พิษณุโลก (อ่าน 810) 27 มิ.ย. 59
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 566) 25 มิ.ย. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม"พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2367) 14 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 (อ่าน 579) 10 มิ.ย. 59
การรับบริจาคโลหิต (อ่าน 582) 07 มิ.ย. 59
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3249) 02 มิ.ย. 59
งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 506) 28 พ.ค. 59
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ (อ่าน 882) 26 พ.ค. 59
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 764) 25 พ.ค. 59
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล (อ่าน 528) 25 พ.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1866) 25 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และทรงผม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 586) 21 พ.ค. 59
รายละเอียดเงินระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 670) 12 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 681) 12 พ.ค. 59