ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 63
ความมั่นคงปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียน On site 100%
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา วิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น และเ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาสังคมศึกษ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 63
กำหนดการรับวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63