ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 63
กำหนดการรับวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดและประกาศสพม.เขต 39
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 63
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
การเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
มาตรการป้องกันกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโดโรนา 2019
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
มาตรการ การรับนักเรียน สังกัดสพฐ.ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63