คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
คำสั่ง ที่ 226/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 226/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 447 ครั้ง