คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
คำสั่ง ที่ 219/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 219/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ประจําปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 311 ครั้ง