คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๐๐๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สพม. ๓๙
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๐๐๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 30 ครั้ง