ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 :นักเรียนประเมินตนเอง)
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560,11:47   อ่าน 1112 ครั้ง