คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๔๓๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดเชียงราย
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๔๓๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดเชียงราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,13:53   อ่าน 43 ครั้ง