คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๔๒๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยสุขภาพชุมชนพระองคขาว
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๔๒๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยสุขภาพชุมชนพระองคขาว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,13:47   อ่าน 29 ครั้ง