คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๔๒๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๔๒๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,13:46   อ่าน 26 ครั้ง