คำสั่ง
คำสั่ง ที่ ๔๒๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.๒

คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่  ๔๒๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 353 ครั้ง