คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
คําสั่ง ที่ ๔๑๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ม.๑)
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๔๑๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ม.๑)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560,12:35   อ่าน 524 ครั้ง