คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๔๑๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดกําแพงเพชร
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๔๑๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดกําแพงเพชร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560,16:43   อ่าน 261 ครั้ง