คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๔๐๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๔๐๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560,16:37   อ่าน 238 ครั้ง