คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๔๐๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สถานีดับเพลิงพิษณุโลก
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๔๐๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สถานีดับเพลิงพิษณุโลก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560,16:37   อ่าน 240 ครั้ง