คำสั่งไปราชการปี 2565
๔๒๐/๒๕๖๕ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ครู-โค้ช-คน : เข้าใจตน โค้ชคนเพื่ออนาคต ณ สพม.พลอต [รองฯสุธิดาและครูจุฑาทิพย์]
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,12:21   อ่าน 81 ครั้ง