ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยามีผลงานดีเด่น กรอบภารกิจ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นโยบาย 1.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 2.โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 3.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,13:02   อ่าน 521 ครั้ง