คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 135 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฯ
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 135 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 217 ครั้ง