คำสั่ง
คําสั่ง ที่ 040/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –2
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 040/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อสอบกลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 459 ครั้ง