คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๓๙๑/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๓๙๑/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 360 ครั้ง